Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARD


Plastické mazivá priemyselné

Plastické
mazivo
Klasifikácia
ISO 6743-9
DIN 51 502
Typ
spevňovadla
Typ zákl. oleja
viskozita pri 40ºC
v mm²/s, informatívne
Bod skvapnutia
v ºC, min.
Penetrácia
v 10-1 mm
AK 2
L-X-CBHA-2/1
K 2/1 G-30
Al komplex
minerálny olej
110
210
280-320
Použitie: Viacúčelové mazivo pre klzné avalivé ložiská, ktoré nie sú vystavené vysokým tlakom a otáčkam, u staršej mobilnej techniky sa používalo do nábojov kôl. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +100ºC, pri trvalom domazávaní až do +120ºC.
AK 1EP
L-X-BCHB-1
KP 1 K-20
Al komplex
minerálny olej
150
210
310-340
Použitie: Valivé a klzné ložiská, uzavreté ozubené prevodové systémy, tiež pre centrálne mazacie systémy s dlhými dopravnými cestami. Teplotný rozsah použitia je od -20ºC do +120ºC, pri kontinuálnom domazávaní až do +140ºC.
AK 1EP KONTI
L-X-BCHB-1
KP 1 K-20
Al komplex
minerálny olej
150
220
310-340
Použitie: Prednostne určené pre centrálne mazacie systémy s dlhými dopravnými cestami, tiež namazanie valivých a klzných ložísk v hutníctve a strojárstve. Teplotný rozsah použitia je od -20ºCdo +120ºC, krátkodobédo +140ºC, pri kontinuálnom domazávaní až do +160ºC.
AK 2EP
L-X-BDHB-2
KP 2 N-20
Al komplex
minerálny olej
170
230
265-295
Použitie: Viacúčelové mazivo pre valivé a klzné ložiská s dlhšími intervalmi výmeny náplní, predovšetkým pri vyšsích tlakoch a zvýšenom dynamickom namáhaní. Teplotný rozsah použitia je od -20ºC do +140ºC, krátkodobe do +160ºC.
AK G2
L-X-CCHB-2
KF 2 K-25
Al komplex
minerálny olej
180
220
265-295
Použitie: Valivé ložiská pri zvýšených tlakoch, klzné ložiská a stredne zaťažené ozubené súkolia. Je vhodné na mazanie ložísk bodových zváračiek a podobných zariadení. Teplotný rozsah použitia je od -25ºC do +120ºC, pri trvalom domazávaní do +140ºC.
AK M2
L-X-CCHB-2
KF 2 K-25
Al komplex
minerálny olej
180
230
260-300
Použitie: Špeciálne mazivo s obsahom MoS2 pre klzné a valivé ložiská pracujúce pri vyšších tlakoch. Nie je vhodné na mazanie trecích uzlov z neželezných kovov vo vlhkom prostredí. Teplotný rozsah použitia je od -25ºC do +120ºC.
ALCR 1
L-X-BCEA-1
K 1 G-20
Al komplex
minerálny olej
460
190
310-340
Použitie: Klzné a valivé ložiská valcovacích tratí s diaľkovými kontinuálnymi mazacími prístrojmi, ložiská pracovných valcov v teplých prevádzkach, otvorené klzné plochy vretien pohonu valcov. Teplotný rozsah použitia je od -20ºC do +110ºC, pri kontinuálnom domazávaní od -10ºC do +130ºC.
ALCR 1EP
L-X-BCEB-1
KP 1 K-20
Al komplex
minerálny olej
460
190
310-340
Použitie: Klzné a valivé ložiská valcovacích tratí s diaľkovými kontinuálnymi mazacími prístrojmi, ložiská pracovných valcov v teplých prevádzkach, otvorené klzné plochy vretien pohonu valcov. Teplotný rozsah použitia je od -20ºC do +120ºC, pri kontinuálnom domazávaní od -10ºC do +140ºC.
MADIT
LT 0

L-X-BBHA-0
G 0 E-30
Li
minerálny olej
150
-
355-385
Použitie: Je určené na mazanie niektorých typov uzavretých prevodoviek, je vhodné na mazanie klzných a valivých ložísk pomocou centrálnych mazacích systémov. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +90ºC.
MADIT
LT 1

L-X-CBHA-1
KP 1 G-30
Li
minerálny olej
150
180
310-340
Použitie: Valivé a klzné ložiská pracujúce za bežných podmienok, vhodné aj na aplikáciu diaľkovými kontinuálnymi systémami. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +100ºC.
MADIT
LT 1EP

L-X-CCHB-1
KP 1 K-30
Li
minerálny olej
150
180
310-340
Použitie: Valivé a klzné ložiská pracujúce pri vysokom dynamickom namáhaní a vysokých tlakoch. Je vhodné aj na aplikáciu diaľkovými kontinuálnymi systémami. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +120ºC.
MADIT
LT 2EP

L-X-CCHB-2
KP 2 K-30
Li
minerálny olej
110
185
265-295
Použitie: Valivé ložiská a niektoré klzné uloženia priemyselných zariadení, valivé ložiská pracujúce pri vysokom dynamickom namáhaní a vysokých tlakoch, diaľkové kontinuálne mazacie systémy, valivé ložiská dopravnej techniky. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +120ºC, krátkodobe do +140ºC.
MADIT
LT 2-3

L-X-CCHA-2/3
K 2/3 G-30
Li
minerálny olej
110
180
230-270
Použitie: Ložiská, predovšetkým valivé, ktoré nie sú vystavené zvýšeným tlakom. Umožňuje dlhé výmenné intervaly. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +110ºC, pri častom domazávaní do +130ºC.
GT 2EP
L-X-BFEB-1/2
MPF 1/2 R-20
Ca komplex
minerálny olej
110
200
280-330
Použitie: Závitý, záťažné tyče, vrtné tyče a pažnice na zariadeniach v ropnom, plynárenskom a ťažobnom priemysle. Teplotný rozsah použitia je od-20ºC do +180ºC.
NEOMA
NH 2

L-X-CDHB-2
K 2 N-30
Ca komplex
minerálny olej
110
240
265-295
Použitie: Viacúčelové mazivo pre ložiská vystavené vysokým tlakom, pre súčasti el. zariadení a i. Tiež je vhodné pre mobilné zariadenia, a to náboje kôl starších typov automobilov, ložiská tažkej mobilnej techniky vystavené vysokym tlakom, ložiská elektropríslušenstva. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +140ºC, pri kontinuálnom domazávaní až do +180ºC.
K 3S
L-X-CDHB-2
K 2/3 K-30
Ca komplex
minerálny olej
110
240
240-280
Použitie: Pomalobežné klzné ložiská pri zvýšenom tlaku, klzné vedenia, čapy a kĺby. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +120ºC, v kratších premazávacích intervaloch do +140ºC.
MADIT
C1

L-X-CAHA-1
K 1 C-30
Ca
minerálny olej
46
90
310-340
Použitie: Jednoúčelové mazivo pre málozaťažené klzné a valivé ložiská. Zvlášť je vhodné pre centrálne mazacie systémy s dlhými dopravnými cestami. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +60ºC.