Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARDHydraulické oleje

Názov
Viskozitná trieda
Špecifikácia
Použitie
MADIT
OH-HM 32

ISO VG 32
ISO-L-HM 32
STN 65 6602, HM 32
DIN 51 524-HLP 32
Pre hydraulické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáhaním v stacionárnych aj mobilných zariadeniach, v zemných strojoch, vstavebných zariadeniach, v poľnohospodárstve a pod..
MADIT
OH-HM 46

ISO VG 46
ISO-L-HM 46
STN 65 6602, HM 46
DIN 51 524-HLP 46
MADIT
OH-HM 68

ISO VG 68
ISO-L-HM 68
STN 65 6602, HM 68
DIN 51 524-HLP 68
MADIT
OH-HV 46

ISO VG 46
ISO-L-HV 46
STN 65 6602, HV 46
DIN 51 524-HVLP 46
Je určený hlavne pre vysokotlakové hydrostatické mechanizmy mobilných strojov pracujúcich v širokom rozsahu pracovných teplôt a za sťažených klimatických podmienok.