Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARD


Plastické mazivá pre mobilné zariadenia

Plastické
mazivo
Klasifikácia
ISO 6743-9
DIN 51 502
Typ
spevňovadla
Typ zákl. oleja
viskozita pri 40ºC
v mm²/s, informatívne
Bod skvapnutia
v ºC, min.
Penetrácia
v 10-1 mm
MADIT
LT A

L-X-CCHB-3
KP 3K-30
Li
minerálny olej
150
185
230-260
Použitie: Valivé ložiská a niektoré kĺzné uloženia všetkých druhov dopravnej techniky, mobilných pracovných mechanizmov, strojov a zariadení v priemysle, ložiská nábojov kôl s dlhými výmennými lehotami, ložiská vodných čerpadiel, ložiská elektromotorov, valivé ložiská pracujúce pri zvýšených tlakoch a veľkom dynamickom zatažení, resp. pri výsokých otáčkach, klzné uloženia so životnostnou náplňou maziva. Teplotný rozsah použitiaje od -30ºC do +120ºC, krátkodobe do +140ºC.
MADIT
LT 2M

L-X-CCHB-2
KPF 2K-30
Li
minerálny olej
150
185
265-295
Použitie: Výsokozaťažené klzné uloženia, ako sú homokinetické kĺby na podvozkoch automobilov, poľnohospodárskych a stavebných strojov a pod. Je vhodné aj pre priemyselné aplikácie tam, kde sa vyžaduje mazivo s obsahom MoS2. Teplotný rozsah použitia je od -30°C do +120ºC.
A 2
L-X-BCHB-2
KP 2 K-25
Al komplex
minerálny olej
180
210
265-295
Použitie: Viacúčelové automobilové mazivo s dlhou životnostou pre valivé ložiská a klzné uloženia dopravných, stavebných a poľnohospodárských strojov. Odsúhlasené v roku 1988 výrobcami ŠKODA, TATRA, LIAZ, KAROSA, AVIA, JAWA na mazanie nábojov kôl a klzných častí podvozkov a nadstavby. Teplotný rozsah použitia je od -25°C do +120ºC, pri kontinuálnom domazávaní až do +140ºC.
A 00
L-X-BBHA-00
GM 00 G-20
Al komplex
minerálny olej
320
-
400-430
Použitie: Klzné uloženia podvozkov všetkej mobilnej techniky, tiež ako náplň do nedostatočne utesnených pomalobežných prevodoviek priemyselných zariadení a na mazanie reťazí. Teplotný rozsah použitia je od -20°C do +90ºC.
LKP 00
L-X-BBEB-00
GPF 00 E-25
Al komplex
minerálny olej
320
-
min. 400
Použitie: Uzavreté ozubebné prevody, predovšetkým koncové prevody trakčných lokomotív, pomalobežné zaťažené ložiská, kĺby, reťaze. Teplotný rozsah použitia je od -25°C do +90ºC.