Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARDTurbínové oleje

Názov
Viskozitná trieda
Špecifikácia
Použitie
MADIT
TB 32

ISO VG 32
Spĺňajú požiadavky
STN 65 6620
DIN 51 515 L-TD
Sú schválené výrobcom turbín Škoda Plzeň s.r.o.
Sú určené na mazanie parných, vodných a plynových turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbosústrojoch a pod.
MADIT
TB 46

ISO VG 46