Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARDMazadlá

Mazadlá
Bod
skvapnutia
v ºC
Bod
vzplanutia
v ºC
Spôsob aplikácie
Použitie
MOP 94*
50-80
min. 230
Nanáša sa natieraním zohriate na teplotu 60-80 ºC.
Mazanie pomalobežných otvorených ozubených prevodov s hruboopracovaným povrchom styčných plôch, klzné plochy vodiacich líšt, oceľové laná a pod. Teplotný rozsah použitia je od -10ºC do +60ºC.
MOP 94R
-
min. 70
Nanáša sa natieraním pri teplote okolia zohriate na teplotu vyššiu ako 50ºC, je tiež možné nanášať striekaním.
Mazanie pomalobežných otvorených ozubených prevodov s hruboopracovaným povrchom styčných plôch, klzné plochy vodiacich líšt, oceľové laná a pod., tiež mazanie ťažko prístupných detailov. Výhodou je jeho aplikácia v zimnom období alebo tam, kde nie je možné mazadlo zohriať. Teplotný rozsah použitia je od -10ºC do +60ºC.