Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARDOleje pre priemyselné prevodovky

Názov
Viskozitná trieda
Špecifikácia
Použitie
MADIT
OP-CLP 68

INDUSTROL
ISO VG 68
Zodpovedá
výkonnostnej triede CLP
podľa DIN 51 517
Oleje sú vhodné pre menšie prevodovky, ktoré prenášajú väčšie výkoný a výžadujú olej s vysokotlakovými prísadami. Vyrába Slovnaft VÚRUP a.s.
MADIT
OP-CLP 100

INDUSTROL
ISO VG 100
Zodpovedá
výkonnostnej triede CLP
podľa DIN 51 517
MADIT
OP-CLP 150

INDUSTROL
ISO VG 150
Zodpovedá
výkonnostnej triede CLP
podľa DIN 51 517
Oleje sú vhodné pre väčšie prevodovky, ktoré vyžadujú olej s vysokotlakovými prísadami. Vyrába Slovnaft VÚRUP a.s.
MADIT
OP-CLP 220

INDUSTROL
ISO VG 220
Zodpovedá
výkonnostnej triede CLP
podľa DIN 51 517
MADIT
OP-CLP 320

INDUSTROL
ISO VG 320
Zodpovedá
výkonnostnej triede CLP
podľa DIN 51 517
Oleje sú vhodné na mazanie veľkých prevodoviek s čelným ozubením a tiež na mazanie závitovkových prevodoviek, kde sa vyžaduje použitie oleja s vysokotlakovými prísadami. Vyrába Slovnaft VÚRUP a.s.
MADIT
OP-CLP 460

INDUSTROL
ISO VG 460
Zodpovedá
výkonnostnej triede CLP
podľa DIN 51 517