Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARD


Plastické mazivá špeciálne

Plastické
mazivo
Klasifikácia
ISO 6743-9
DIN 51 502
Typ
spevňovadla
Typ zákl. oleja
viskozita pri 40ºC
v mm²/s, informatívne
Bod skvapnutia
v ºC, min.
Penetrácia
v 10-1 mm
MADIT
BIOMA LS 000

L-X-BAEA-000
M 000E-25
Li
rastlinný olej
40
140
445-475
Použitie: Stratové systemy mazania s kontinuálnym doplňovaním maziva, predovšetkým mazanie okolesníkov železničných hnacích vozidiel, tiež pre mazanie podvozkov mobilnej techniky vybavenej mazacími prístrojmi. Teplotný rozsah použitia je od -25ºC do +70ºC.
V 000
L-X-CAHB-000
M 000 E-30
G 000 E-30
0G
bentonit
rastlinné +
syntetické estery
220
445-475
Použitie: Stratové systémy mazania klzných uložení (klzných stoličiek výhybiek), otvorených i uzavretých ozubených prevodov (zubačkové dráhy, koncové prevody trakčných lokomotív,...). Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +80ºC.
Vyrába Slovnaft VÚRUP, a.s.
OHV 000
L-X-CAHA-000
M 000 E-30
bentonit
rastlinné +
syntetické estery
220
445-475
Použitie: Stratové systémy mazania predovšetkým okolesníkov železničných hnacích vozidiel pomocou tlakových mazacích prístrojov. Teplotný rozsah použitia je od -30°C do +80ºC.
Vyrába Slovnaft VÚRUP, a.s.
NEOSIL 1-2 MG
L-X-CFFB-1/2
KF 1/2 R-30
Ca komplex
silikónový olej
230
280-320
Použitie: Vysokoteplotné mazivo s dlhou životnosťou na mazanie pomalobežných valivých ložísk a klzných uložení s väčšími radiálnymi vôľami, napr. pri výrobe armatúr a keramických konštrukčných prvkov, v cementárňach a pod. Teplotný rozsah použitia je od -30ºC do +180ºC, pri častom domazávaní až do +280ºC. Výraba Slovnaft VÚRUP, a.s.
HTBG 2EP
L-X-BEHB-2
KP 2 P-20
bentonit
minerálny olej
150
nemá
265-295
Použitie: Mazanie pomalobežných valivých alebo klzných ložísk vystavených vysokému zaťaženiu a vysokým teplotám v suchých prevádzkach, napr. textilného, potravinárskeho, gumárenského a ptastikárskeho priemyslu, valčekových dopravníkovv cementárňach, hutách, sklárňach a pod. Teplotný rozsah použitia je od -20°C do +160°C, pri častom alebo kontinuálnom domazávaní až do +200ºC. Vyrába Slovnaft VÚRUP, a.s.
HTBG 2EPM
L-X-BEHB-2
KPF 2 P-20
bentonit
minerálny olej
150
nemá
265-295
Použitie: Mazanie pomalobežných valivých alebo klzných ložísk vystavených vysokému zataženiu a vysokým teplotám, napr. v hutníctve, v gumárenskom, papierenskom priemysle. Nie je vhodné na aplikáciu centrálnymi mazacími systémami s dlhými dopravnými vzdialenosťami. Teplotný rozsah použitia je od -20ºC do +160ºC, pri častejšom alebo automatickom domazávaní až do +200°C. Vyrába Slovnaft VÚRUP, a.s.