Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARDKompresorové oleje

Názov
Viskozitná trieda
Špecifikácia
Použitie
MADIT
OK-VC 100

ISO VG 100
Zodpovedá
výkonnostnej triede VC
podľa DIN 51 506
Olej je vhodný na mazanie vzduchových kompresorov s teplotami vo výtlaku do 160ºC, plynových kompresorov, prevodoviek s obvodovou rýchlosťou 10-15 m/s a pre zvláštne prípady obehových mazacích sústav.
MADIT
OK-VC 150

ISO VG 46
Zodpovedá
výkonnostnej triede VC
podľa DIN 51 506
Olej je vhodný na mazanie vzduchových kompresorov s teplotami vo výtlaku 160-200ºC, plynových kompresorov, prevodoviek s obvodovou rýchlosťou 5-10 m/s a niektorých zvláštnych typov obehových mazacích sústav, ktoré sú vystavené zvýšeným teplotám.
MADIT
OK-VC 220

ISO VG 220
Zodpovedá
výkonnostnej triede VC
podľa DIN 51 506
Olej je vhodný na mazanie vzduchových kompresorov s teplotami vo výtlaku nad 200ºC, plynových kompresorov, kde nastáva rozpúšťanie zložiek plynu v oleji, skriňových prevodoviek s obvodovou rýchlosťou pod 5 m/s a niektorých zvláštnych typov obehových mazacích sústav, ktoré sú vystavené zvýšeným teplotám.
MADIT
OPK 100

ISO VG 100
Zodpovedá
výkonnostnej triede VDL
podľa DIN 51 506
Olej je určený hlavne na mazanie vzduchových piestových kompresorov. Je vhodný aj do vákuových čerpadiel a pneumatických strojov. Vyznačuje sa dobrou tepelno-oxidačnou a viskozitnou stálosťou. Vyrába Slovnaft VÚRUP a.s.