Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARD


Oleje pre prenos tepla

Názov
Viskozitná trieda
Špecifikácia
Použitie
SLOVTERM
ISO VG 46
Zodpovedá klasifikácii
ISO-L-Q 46
Teplonosný olej vhodný na nepriamy prenos tepla v technologických zariadeniach v uzavretých systémoch do teploty 290ºC. Maximálna styková teplota s ohrevným telesom (teplota filmu) je 330ºC. V ohrevnom systéme musí byť trvale udržiavané inertné prostredie.