Motorové oleje
pre osobné vozidlá
pre dvojtaktové motory
pre úžitkové vozidlá
pre plynové motory

Prevodové oleje

Viacúčelové oleje

Plastické mazivá
pre mobilné zariadenia
špeciálne
mazadlá
priemyselné mazivá

Priemyselné oleje
bežné ložiskové oleje
akostné ložiskové oleje
vretenové oleje
hydraulické oleje
kompresorové oleje
turbínové oleje
pre priemys. prevodovky
pre klzné vedenia
pre prenos tepla


webdesign:MARDOleje pre klzné vedenia

Názov
Viskozitná trieda
Špecifikácia
Použitie
MADIT
SW MULTI 46

ISO VG 46

Oleje sú vhodné na mazanie horizontálnych klzných vedení obrábacích strojov a tiež sú vhodné na mazanie čerpadiel a klzných vedení hydraulických zariadení. Oleje účinne zabraňujú vzniku trhavých pohybov „stick-slip" a to aj pri malých rýchlostiach posuvu a pri veľkom zatažení. Vyrába Slovnaft VÚRUP a.s.
MADIT
SW MULTI 68

ISO VG 68
Vyhovuje špecifikácii Cincinnati Milacron P-47
MADIT
SW MULTI 100 Plus

ISO VG 100

MADIT
SW MULTI 220

ISO VG 220
Vyhovuje špecifikácii Cincinnati Milacron P-50