Motorové oleje
pre osobné automobily
pre motocykle
pre úžitkové vozidlá
pre poľnohosp. techniku

Prevodové oleje
špecifikácia
pre manuálne prevodovky
mazadlá
kvapaliny pre prevodovky

Ostatné produkty
hydraulické oleje
špeciálne produkty
plastické mazivá


webdesign:MARD


2. Prevodové oleje

Viskozita

Pre bežné označenie viskozitných vlastností prevodového oleja sa používa klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 3 zimné triedy (označené a písmenom "W") a 3 letné triedy (označené číslom). Číslo je iba názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine. Odlišnosť čísla triedy SAE pri prevodových olejoch neznamená vyššiu alebo nižšiu viskozitu oproti olejom motorovym (tá môže býť aj totožná, viď graf).

Zimné triedy*: 75W, 80W a 85W
Letné triedy*: 90, 140a250

*) norma SAE J306A

Rovnako ako pri motorových olejoch, rozdeľujú sa prevodové oleje najedno- a viacstupňové (označené kombináciou zimnej a letnej triedy). Na rozdiel od motorových olejov niektorí výrobcovia prevodoviek požadujú výhradné používánie jednostupňových prevodových olejov.

Výkonnostné kategórie

Pre označenie výkonnostnej kategórie prevodových olejov sa používa klasifikácia API (American Petroleum Institute, USA).

Táto norma rozlišuje prevodové oleje podľa ich výkonnosti a možných oblastí použitia. Označenie triedy sa skláda z písmen "GL" (= Gear Lubricant) a čísla (1 až 6) udávajúceho výkonnostný stupeň.

V súčasnosti sú používané nasledujúce výkonnostne triedy API:

GL-1 neaditivované oleje pre manuálne radené prevodovky s nízkym plošným zaťažením a trecími rýchlosťami (nízke namáhanie)

GL-2 ako GL-1, ale väčšie namáhanie

GL-3 nízkoaditivované oleje pre stredne zaťažené manuálne prevodovky s kuželovými kolesami

GL-4 výsokoaditivované oleje používané prednostne pre manuálne radené prevodovky a nápravy s hypoidnými prevodmi s malým presadením osi v osobných a úžitkových vozidlách

GL-5 oleje určené pre hypoidné prevody s veľkým presadením osi a pre najťažšie podmienky prevádzky s nárazmi a premenlivým zaťažením

GL-6 oleje pre hypoidné prevodovky pracujúce v extrémnych podmienkach (zatiaľ používané veľmi zriedkavo)

Prevodové oleje sú vystavené inému druhu namáhania ako oleje motorové, preto obsahujú úplne iný druh prísad (napr. tzv. vysokotlaké alebo EP prísady (EP = Extreme Pressure). Z tohto dôvodu nemožno použiť prevodový olej pre mazanie spalovacieho motora. Naopak, v niektorých prípadoch možno použiť motorový olej na mazanie prevodov.

Okrem uvedených klasifikácií sa používajú tiež normy jednotlivých výrobcov prevodoviek (napr. ZF, MB, MAN).

Viskozitné stupne prevodových olejov podľa SAE J306A