Motorové oleje
pre osobné automobily
pre motocykle
pre úžitkové vozidlá
pre poľnohosp. techniku

Prevodové oleje
špecifikácia
pre manuálne prevodovky
mazadlá
kvapaliny pre prevodovky

Ostatné produkty
hydraulické oleje
špeciálne produkty
plastické mazivá


webdesign:MARD


Rôzne priemyselné mazivá

Teplonosné médiá

Obchodná značka

Použitie a popis
Mobilterm 594 Teplonosné médium na báze minerálneho oleja. Je určené na nepriamy ohrev v uzavretých systémoch pre teploty predohrievania až do 250 °C.
Mobilterm 603
Mobilterm 605
Špeciálne oxidačné stále teplonosné média. Sú určené na nepriamy ohrev v uzavretých systémoch pre teploty predohrevu až do 300 - 320 °C. Mobiltherm 603 spĺňa normu USDA, H1.


Transformátorové oleje

Obchodná značka

Použitie a popis
Technol 2000
Technol Regenol
Transformátorové oleje s vysokou oxidačnou stálostou splňujúce celosvetové akostné požiadavky.


Oleje pre mazanie olejovou hmlou

Obchodná značka

Použitie a popis
Mobil Mist Lube 27
Mobil Mist Lube 30
Mobil Mist Lube 32
Mobil Mist Lube 34
Špeciálne rozstrekovateľné oleje s obsahom vysokotlakových a pril'navostných prísad. Pre mazanie olejovou hmlou valivých a klzných ložísk, ozubených súkolesí, vodiacich plôch a pod.
Synteticky vysokoteplotný olej na báze esteru pre mazanie reťazí dopravníkov (až do 230 °C). Olej má vynikajúcu oxidačnú stálosť bez tvorby usadenín.


Špeciálne výrobky

Obchodná značka

Použitie a popis
Mobil Pyrolube 830 Synteticky vysokoteplotný olej na báze esteru pre mazanie reťazí dopravníkov (až do 230 °C). Olej má vynikajúcu oxidačnú stálosť bez tvorby usadenín.
Defoamant Prostriedok, odpeňovač pre oleje v obehových systémoch.
Emulsion Breaker B Prísada zabezpečujúca zlepšenie odlučivosti vody od oleja. Normálne dávkovanie je 20 - 40 ppm.
Mobilsol PM Špeciálny olej s mimoriadnou rozpúšťacou/odlučovacou schopnosťou pre obehové systémy papierenských strojov. Rozpúšťa zvyšky v cirkulačných sústavách. Je vhodný pre uzavreté systémy, napr. obrábacích strojov, hydraulických mechanizmov, prevodoviek a pod.
Härteöl 907 Nízkoviskózny kaliaci olej s výhodnými chladiacimi vlastnostami.