Motorové oleje
pre osobné automobily
pre motocykle
pre úžitkové vozidlá
pre poľnohosp. techniku

Prevodové oleje
špecifikácia
pre manuálne prevodovky
mazadlá
kvapaliny pre prevodovky

Ostatné produkty
hydraulické oleje
špeciálne produkty
plastické mazivá


webdesign:MARD


Priemyselné hydraulické oleje

Obchodná značka

Použitie a popis
Mobil DTE Oil 21
Mobil DTE Oil 22
Mobil DTE Oil 24
Mobil DTE Oil 25
Mobil DTE Oil 26
Mobil DTE Oil 27
Hydraulické oleje zabezpečujúce odolnosť voči opotrebeniu, s obsahom zinočnatej prísady, s vysokou hydrolytickou stabilitou a odlučovaním vody. Oleje majú vyvážený systém antioxidantu a antikoróznej prísady. Prevyšujú požiadavky podl'a normy DIN 515 24, časť 2, HLP. Navrhnutý systém základového oleja a prísad zabezpečuje vysokú odolnosť proti starnutiu bez vzniku usadenín a nízku penivosť. Oleje majú veľmi dobrú filtrovateľnosť a zabezpečujú odolnosť proti opotrebeniu aj v prítomnosti vody.
Mobil DTE Oil 11M
Mobil DTE Oil 13M
Mobil DTE Oil 15M
Mobil DTE Oil 16M
Mobil DTE Oil 18M
Mobil DTE Oil 19M
Oleje totožné so sériou olejov MOBIL DTE Oil 20 ale naviac majú vyšší viskozitný index. Tieto oleje sa môžu použiť ako "viacrozsahové" (multigrade) hydraulické kvapaliny. Prevyšujú požiadavky normy DIN 515 24, časť 3, HLV. Majú dobrú čerpatel'nosť pri nízkej teplote.
Mobil Hydraulic Oil Light
Mobil Hydraulic Oil Medium
Mobil Hydraulic Oil Heavy Medium
Mobil Hydraulic Oil Heavy
Mobil Hydraulic Oil Extra Heavy
Viacúčelové hydraulické oleje zabezpečujúce odolnosť proti opotrebeniu, s dobrými charakteristikami odlučovania vody a vzduchu. Prevyšujú požiadavky normy DIN
515 24, časť 2, HLP. Používajú sa najmä v stavebníctve.
Hydrauliköl HLPD 32
Hydrauliköl HLPD 46
Hydrauliköl HLPD 68
Špeciálne hydraulické oleje bez zinočnatej prísady s obsahom detergentu a prísady zabezpečujúcej odolnosť voči opotrebeniu, s výbornou hydrolytickou stálosťou. Oleje splňujú požiadavky HLPD. Tieto hydraulické oleje sa môžu používať i v prítomnosti určitého množstva vody (max. 5 %). Pre špeciálne potreby v obrábacích strojoch.
Mobil DTE Excel 22
Mobil DTE Excel 32
Mobil DTE Excel 46
Mobil DTE Excel 68
Mobil DTE Excel 100
Špeciálne hydraulické oleje najvyššej kvality pre použitie v obrábacích strojoch a všade tam, kde sa predpokladá vzájomná zvýšená kontaminácia hydraulického oleja chladiacou kvapalinou, emulziou alebo vodou. Oleje neobsahujú zinok, sú kompatibilné s väčšinou chladiacich kvapalín, odolné proti tvorbe usadenín. Prísady, ktoré obsahujú výrazne zvyšujú odolnosť proti opotrebovaniu, oxidácii a korózii.
Mobil DTE FM 32
Mobil DTE FM 46
Mobil DTE FM 68
Špeciálne hydraulické oleje určené pre mazanie strojov a hydraulických mechanizmov v oblasti prípravy a spracovania potravín a nápojov. Oleje sú schválené podl'a USDA, H1.
Mobil SHC 524
Mobil SHC 526
Úplne syntetické hydraulické kvapaliny pre vysoké tlaky (EP). Splňujú požiadavky výrobcov hydraulických sústav v teplotnom rozmedzí od -40 °C do +120 °C. Dobrá čerpateľnosť pri nízkej teplote, mimoriadne dobré vysokoteplotné výkonové vlastnosti
Mobil EAL 224 H Biologicky odbúrateľný hydraulický olej, zložený z vysokoakostných rastlinných olejov a prísad, ktoré zabezpečujú jeho špecifické vlastnosti. Vyhovuje testom Vickers V-104C, 35VQ25, Denison HF-0 a ďalším.
Mobil EAL Syndraulic Biologicky odbúrateľný syntetický hydraulický olej splňuje alebo prevyšuje požadované testy výrobcov ako sú Sauer - Sundstrend ATI 9101, Rexroth RD 90221/1091 a ďalšie. Spĺňa požiadavky normy DIN 515 24, časť 3, HLV.
Hydrofluit LT Hydraulická kvapalina zo skupiny HFC na báze glykolu a vody určená hlavne pre priemyselné použitie. Zabezpečuje dobrú ochranu proti hrdzaveniu a opotrebeniu. Dobré nízkoteplotné vlastnosti.
Mobil Hydrofluit HFC 46 Ťažkozápalná hydraulická kvapalina na báze glykolu a vody pre baníctvo a iné priemyselné odvetvia. Splňuje 6. Protokol z Luxemburgu, HFC skupiny. Dobré ochranné vlastnosti proti opotrebeniu a proti hrdzaveniu.
Mobil Pyrogard 53 T Tažkozápalná hydraulická kvapalina bez chlóru, typu HFD, na báze esterov kyseliny fosforečnej pre používanie v ovládacích systémoch turbín.
Pyrotec HFD 46 Ťažkozápalná hydraulická kvapalina bez vody, typu HFD, na báze esteru kyseliny fosforečnej pre používanie v turbínach a ovládacích systémoch turbín, ktoré si vyžadujú nízku penivosť a odolnosť voči starnutiu.