Motorové oleje
pre osobné automobily
pre motocykle
pre úžitkové vozidlá
pre poľnohosp. techniku

Prevodové oleje
špecifikácia
pre manuálne prevodovky
mazadlá
kvapaliny pre prevodovky

Ostatné produkty
hydraulické oleje
špeciálne produkty
plastické mazivá


webdesign:MARD


1.3 Motorové oleje pre úžitkové vozidlá

Mobil Delvac 1
Mobil Delvac 1 je plne syntetický motorový olej vhodný pre všetky druhy vznetových motorov nákladných áut, autobusov, stavebných a ostatných strojov. Je použiteľný v najťažších podmienkach a umožňuje výmenu olejovej náplne v najdlhších intervaloch, ktoré sú v súčasnosti odporúčané výrobcami motorov. Mobil Delvac 1 poskytuje špičkovú ochranu proti oteru, má výnikajúcu termooxidačnú stálosť a schopnosť udržiavať jednotlivé časti motora v čistote aj v najtvrdších prevádzkových podmienkach. Olej disponuje najvyššou výkonovou triedou nevyhnutnou pre SHPD motory (Super High Performance Diesel) a je určený aj do extrémnych klimatických podmienok. Pri používaní oleja Mobil Delvac 1 možno pri porovnaní s bežnými olejmi triedy 15W-40 dosiahnuť viac než 3% úsporu paliva.

Výhody:
- umožňuje maximálne intervaly výmen a spoľahlivú prevádzku aj v extrémnych podmienkach
- stabilita aj pri veľkom šmykovom namáhaní
- celoročné použitie vo všetkých klimatických podmienkach, umožňuje bezproblémové štartovanie a rýchly prívod oleja k mazaným miestam aj pri extrémne nízkych teplotách
- zníženie trecích strát a špičková viskozitná trieda umožňujú dosiahnuť výraznej úspory paliva
- vysoká tepelná stálosť zamedzuje vzniku usadenín a zaručuje trvalú čistotu motora
- nízka odparovateľnosť oleja vedie k zníženiu jeho spotreby
- významné predĺženie životnosti motoraMobil Delvac XHP Ultra 5W-30
Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 je vysokovýkonný plne syntetický olej, určený pre štvortaktné vznetové motory vrátane motorov s turbokompresorom a intercoolerom. Je predovšetkým odporúčaný pre nákladné automobily a autobusy pracujúce v náročných podmienkach, ako je vysoká prevádzková rýchlosť, veľké zaťaženie, či jazda spôsobom štart - stop. Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 vďaka svojim vlastnostiam dovoľuje dosahovať najdlhších intervalov pre výmenu olejovej náplne, pri zabezpečení optimálnej životnosti motora.

Výhody:
- umožňuje výraznú úsporu paliva
- poskytuje vynikajúcu ochranu pred zapekaním piestnych krúžkov
- zabezpečuje prvotriednu čistou ventilov aj celého motora
- excelentné studené štarty
- zníženie spotreby olejaMobil Delvac XHP Extra
Mobil Delvac XHP Extra je vysokovýkonný motorový olej pre moderné vznetové motory úžitkových automobilov pracujúcich v náročných prevádzkových podmienkach. Základový olej, vyrobený unikátnou patentovanou technológiou, a optimalizovaná sústava vyspelých aditív prepožičiavajú tomuto oleju široké spektrum špičkových vlastností, ktoré umožňujú jeho bezproblémové nasadenie v najtvrdších prevádzkových a klimatických podrnienkach. Výkonnostná a kvalitatívna rezerva oleja Mobil Delvac XHP Extra umožňujú najdlhšie intervaly výmeny olejovej náplne, aké v súčasnosti odporúčajú výrobcovia motorov (t.j. 100.000 km v diaľkovej doprave) a dosiahnutie nezanedbateľnej úspory paliva. Olej spĺňa požiadavky kladené na SHPD motory a motory produkujúce znížené množstvo výfukových škodlivín podľa noriem EURO 1 a EURO 2.

Výhody:
- vynikajúca tepelná a oxidačná stabilita obmedzujúca zhustenie oleja a tvorbu kalov
- stabilita deklarovanej viskozitnej triedy počas celej doby životnosti olejovej náplne
- zachovanie homogenity olejového filmu aj pri vysokých teplotách a plnom výkonovom zaťažení
- bezproblémové studené štarty a rýchle premazanie motora aj pri veľmi nízkej vonkajšej teplote
- možné zníženie spotreby paliva
- predĺženie životnosti motora pri znížených nákladoch na údržbu a opravyMobil Delvac XHP Extra
Mobil Delvac XHP je výsokovýkonný olej vyrobený najmodernejšou technológiou, určený pre vznetové (dieselové) motory, vhodný pre všetky prevádzkové a klimatické podmienky. V porovnaní s konvenčnými olejmi triedy 15W-40 vykazuje úsporu paliva 2 - 3%.

Výhody:
- spôsobilosť pre dlhé intervaly výmeny oleja a úsporu paliva
- zabezpečuje výbornú kontrolu proti zalešteniu stený valca a výnikajúcu ochranu pred zapekaním piestnych krúžkov
- vysoká alkalická rezerva bezpečne ochráni motor pred koróziou
- zníženie spotreby oleja
- výnikajúca stabilita viskozity počas celej doby životnosti olejaMobil Delvac HP
Mobil Delvac HP (predtým Delvac 1400 Super) je vysokokvalitný minerálny olej pre vznetové motory, ktorý spĺňa náročné požiadavky kladené na prevádzku ťažkých nákladných automobilov, autobusov a strojov určených na prácu na stavbách a v lese. Olej vytvára len veľmi malé vrstvy sadzí a má výraznú schopnosť udržiavať čistotu motora. Tým výborne chráni steny valca pred obrusovaním a umožňuje predĺžiť intervaly výmeny s mininnálnym množstvom doplňovaného oleja.

Výhody:
- zníženie usadenín na pieste
- výnikajúca celková čistota motora
- zníženie zanášania piestnych krúžkov
- zlepšená kontrola proti zalešteniu steny valca
- zlepšená odolnosť voči zahusteniu oleja, oxidácii, výnimočná alkalická rezerva
- vynikajúca ochrana pred hrdzavením a koróziouMobil Delvac MX
Veľmi výkonné oleje pre vznetové motory sú spojením vysokokvalitného základného oleja a vyváženého systému zušľachťujúcich prísad, ktorý je kombináciou kovových detergentov, bezpopolových disperzných prísad a viacúčelových inhibítorov. To zabezpečuje výbornú kontrolu zahusťovania oleja (spôsobeného vytváraním sadzí a usadenín vznikajúcich pri vysokých teplotách), tak aj vynikajúcu odolnosť voči oxidácii a korózii. Mobil Delvac MX (predtým Delvac Super 1300) je vynikajúci motorový olej vyhovujúci najprísnejším požiadavkám moderných zážihových a vznetových motorov. Okrem už uvedených vlastností má tiež veľmi dobré nízkoteplotné vlastnosti, ktoré zaručujú jednoduchú cirkuláciu oleja počas štartovania a minimalizujú opotrebovanie motora. Spičková šmyková stabilita napomáha udržaniu deklarovanej viskozity aj v ťažkých prevádzkových podmienkach pri vysokých teplotách.

Výhody:
- špičková výkonnostná kategória pre naftové a benzínové motory (vhodný tiež pre zmiešané vozové parky)
- výnikajúca kontrola vytvárania sadzí vo výbušnom motore a kontrola tvorby vysokotepelných usadenín v motore
- zníženie oteru a zalešťovania vnútorného povrchu valcov
- zlepšená kontrola tvorby kalov pri nízkych teplotách a pri rozvážkovom režime jazdy
- zlepšená kvalita alkalickej rezervy (TBN), znižujúca dlhodobé opotrebovanie a tvorbu usadenín
- znížená spotreba oleja ako dôsledok zlepšenej výkonnosti pri vysokých teplotáchMobil Delvac Super
Olej určený pre celoročné použitie ako vo vznetových motoroch pracujúcich v setrvalom alebo štart/stop režime, tak aj v zážihových motoroch. Vďaka vynikajúcej strihovej stabilite a dobrej tekutosti za nízkych teplôt je zaistená dobrá ochrana motora pri štarte aj dostatočná viskozita pri bežnej pracovnej teplote, porovnatelná so sezónnymi olejmi vyšších viskozít.

Výhody:
- detergentné disperzné vlastnosti oleja udržiavajú motor čistý a bez usadenín
- ochrana pred koróziou a tvorbou nízkoteplotných kalov
- dobrá chemická stabilita bráni zanášaniu piestnych drážok a tvorbe kalových a tvrdých karbonových usadenín
- je vhodný pre zmiešaný vozový park; umožňuje tak znižovať prevádzkové náklady
- znižuje opotrebenie pri studených štartochMobil Delvac Hydraulic 10 W
Mobil Delvac Hydraulic 10 W je určený pre použitie v hydraulických systémoch a vznetových motoroch úžitkových vozidiel a strojov. Vďaka vysokej alkalickej rezerve je vhodný pre použitie v motoroch spalujúcich palivá zo stredným alebo vysokým obsahom síry.

Výhody:
- spoľahlivá výkonnosť v širokom rade typov motorov v rôznych inštaláciách