Motorové oleje
Madit uniol
Madit turbo
Madit super
Madit prima
Madit tirman
Madit mistral
Madit zero

Prevodové oleje
Madit PP 80
Madit PP 90
Madit HYPOL
Madit AXOL
Madit AXOL H
Madit AXOL H-HEAVY

Špeciálne oleje
Madit AUTOMATIC
Madit OT-HP 32


Plastické mazivá
A 00
A 2
Madit LTA
Madit LT 2 M
Madit LKP 00

Hydraulické mazivá
Madit OH-HM 32
Madit OH-HM 46
Madit OH-HM 68
MOL HIDROKOMOL U 10
MOL HIDROKOMOL U 15
MOL HIDROKOMOL U 22
MOL HIDROKOMOL U 32
MOL HIDROKOMOL U 46
MOL HIDROKOMOL U 68
MOL HIDROKOMOL U 100
Madit OH-HV 46
MOL HIDROKOMOL HVU 32


webdesign:MARD


Hydraulické oleje

Madit OH-HM 32
Popis:
Hydraulický olej Madit OH - HM 32 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľach-tený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikoróznych a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu. Obsahuje modifikátor viskozity s depresantným účinkom.
Je to číra viskózna kvapalina, s vodou je nemiešateľná.

• Použitie:
Hydraulický olej Madit OH - HM 32 je určený pre hydrostatické mechanizmy s vyso-kým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí. Je použiteľný celoročne a je kompatibilný a miešateľný s väčšinou hydraulických ole-jov iných výrobcov. Madit OH - HM 32 je schválený firmou ZŤS, Dubnica nad Váhom.

• Špecifikácie:
Viskozitná trieda: ISO VG 32
Výkonnostný profil: ISO-L-HM, ISO 11158 HM, HLP (DIN 51 524-2), HM (AFNOR NF E 48-603), Cincinnati Lamb P-68, Bosch Rexroth RE 90220,

Madit OH-HM 46
Popis:
Hydraulický olej Madit OH - HM 46 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľachtený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikoróznych a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu. Obsahuje modifikátor viskozity s depresantným účinkom. Je to číra viskózna kvapalina, s vodou je nemiešateľná.

Použitie:
Hydraulický olej Madit OH - HM 46 je určený pre hydrostatické mechanizmy s vyso-kým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí. Je použiteľný celoročne a je kompatibilný a miešateľný s väčšinou hydraulických ole-jov iných výrobcov. Madit OH - HM 46 je schválený firmou ZŤS, Dubnica nad Váhom.

Špecifikácie:
Viskozitná trieda: ISO VG 46
Výkonnostný profil: ISO-L-HM, ISO 11158 HM, HLP (DIN 51 524-2), HM (AFNOR NF E 48-603), Cincinnati Lamb P-70, Bosch Rexroth RE 90220

Madit OH-HM 68
Popis:
Hydraulický olej Madit OH - HM 68 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľach-tený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikoróznych a protioderových vlastností a prísadami proti peneniu. Obsahuje modifikátor viskozity s depresantným účinkom. Je to číra viskózna kvapalina, s vodou je nemiešateľná.

Použitie:
Hydraulický olej Madit OH - HM 68 je určený pre hydrostatické mechanizmy s vyso-kým mechanickým aj tepelným namáhaním pre stabilné aj mobilné stroje pracujúce v nechránenom prostredí. Je použiteľný celoročne a je kompatibilný a miešateľný s väčšinou hydraulických ole-jov iných výrobcov. Madit OH - HM 68 je schválený firmou ZŤS, Dubnica nad Váhom.

Špecifikácie:
Viskozitná trieda: ISO VG 68
Výkonnostný profil: ISO-L-HM, ISO 11158 HM, HLP (DIN 51 524-2), HM (AFNOR NF E 48-603), Cincinnati Lamb P-69, Bosch Rexroth RE 90220

Madit OH-HV 46
Popis:
Hydraulický olej Madit OH - HV 46 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej zušľach-tený prísadami proti oxidácii, korózii, na zníženie opotrebenia, proti peneniu a na zlepšenie viskozitných vlastností. Obsahuje modifikátor viskozity s depresant-ným účinkom. Je to číra viskózna kvapalina, s vodou je nemiešateľná.

Použitie:
Madit OH - HV 46 je určený hlavne pre vysokotlaké hydrostatické mechanizmy mobilných strojov pracujúcich v širokom rozsahu pracovných teplôt a za sťažených klimatických podmienok. Je použiteľný celoročne a je miešateľný s inými ropnými hydraulickými olejmi. OH - HV 46 je schválený firmou ZŤS, Dubnica nad Váhom.

Špecifikácie:
Viskozitná trieda: ISO VG 46
Výkonnostný profil: ISO-L-HM, ISO 11158 HM, HLP (DIN 51 524-3), HM (AFNOR NF E 48-603), CETOP RP 91 HV, Denison HF-0, Denison HF-1, Denison HF-2, Bosch Rexroth RE 90220