Motorové oleje
Prevodové oleje
Plastické mazivá


webdesign:MARD

 

 j Označenie systému, triedy a typu

 k Minimálna pracovná teplota (°C)

 • A 0

 • B -20

 • C -30

 • D -40

 • E < -40

 l Maximálna pracovná teplota (°C)

 • A 60

 • B 90

 • C 120

 • D 140

 • E 160

 • F 180

 • G > 180

 m Odolnost' proti vode a hrdzaveniu
 

 


A
B
C
D
E
F
G
H
I

odolnost' proti vode
pre suché prostredie
pre suché prostredie
pre suché prostredie
odoláva statickej vlhkosti
odoláva statickej vlhkosti
odoláva statickej vlhkosti
odoláva vypieraniu vodou
odoláva vypieraniu vodou
odoláva vypieraniu vodou
ochrana proti hrdzaveniu
nechráni
chráni za prítomnosti destilovanej vody
chráni za prítomnosti slanej vody
nechráni
chráni za prítomnosti destilovanej vody
chráni za prítomnosti slanej vody
nechráni
chráni za prítomnosti destilovanej vody
chráni za prítomnosti slanej vody


 n Vysokotlaké vlastnosti
            A     nemá zlepšené vysokotlaké vlastnosti
            B     má vysokotlaké (tzv. "EP vlastnosti"), t.j. má zvýšenú ochrannú schopnosť proti zadieraní klzných kovových plôch pri pôsobení vysokých tlakov

 o Konzistencia podl'a NLGI (National Lubricants and Greases Institute)
            NLGI         Penetrácia* (10-1 mm)
            000          445 - 475
            00              400 - 430
            0               355 - 385
            1                310 - 340
            2               265 - 295
             3              220 - 250
             4               175 - 205
              5              130 - 160
               6               85 - 115 (kl'udová penetrácia)

            *) "tuhosť maziva" - udáva sa hĺbka preniknutia kovového kužeľa do testovaného PM za dodržania stanovených podmienok